Testování vody ze studny nebo vrtu

20. 10. 2018, 22:10

Každý majitel studny či vrtu, u kterého voda slouží mimo jiné i k pití, by měl chránit blízké okolí před zdroji znečistění, měl by se vyhýbat používání hnojiv v blízkém okolí a měl by zajistit studnu či před rizikem znečištění. Pitná voda, která pochází ze studny či vrtu může obsahovat znečisťující látky (kontaminanty), které mohou způsobovat problémy, z nichž některé mohou být menší, ale další vážnější. K identifikaci kontaminace vody slouží laboratorní rozbor vody, který by se měl provádět pravidelně, ideálně jednou ročně na jaře. K testování vody by mělo dojít také v případě, kdy voda změní svoji vůni, chuť nebo barvu.

Jak lze vodu ze studny či vrtu otestovat?

Rozbor vody by měla vždy provádět akreditovanou laboratoř. Ideálními laboratořemi jsou ty umístěné pod hlavičkou vodárenských společností, krajských hygienických stanic nebo státního zdravotního ústavu. Tyto laboratoře Vám kromě otestování vody mohou poskytnout nezávislou konzultaci ohledně překročení některých ukazatelů a seriózní návrh následného řešení. U soukromých studní a vrtů lze provést tzv. orientační rozbor vody, který zahrnuje asi 20 hlavních ukazatelů. Jeho cena se pohybuje v rozmezí 1000,- Kč až 1500,- Kč. Mezi tyto hlavní ukazatele patří kromě fyzikálních, chemických a senzorických i ukazatele mikrobiologického znečistění:

 • E.coli (Escherichia coli) – jedná se o hlavní indikátor fekálního znečištění a je odborníky považován za jediný správný pro určení mikrobiálního znečistění fekálního původu. Bakterie mohou způsobovat křeče a průjem a další vážné zdravotní komplikace.
 • Koliformní bakterie – jedná se o neškodné, saprofytické bakterie, vyskytující se ve střevním traktu, ale žijící také v půdě. Mohou se mezi nimi vyskytnout i patogenní (toxické) kmeny ohrožující zdraví lidí.
 • Enterokoky – jedná se o indikátor čerstvého znečištění vody fekálního původu.
 • Konduktivita (měrná vodivost) – je přibližná míra koncentrace elektrolytů (iontově rozpuštěných látek) ve vodě. Vody s mineralizací více než 1000 mg/l se považují za minerální a nejsou vhodné pro stálé pití. V závislosti na složení mohou mít nepříjemnou chuť nebo i způsobit průjmové onemocnění u občasného spotřebitele.
 • Vápník a hořčík – (Ca + Mg, neboli „tvrdost“). Jde o prvky ve vodě žádoucí, mající příznivý vliv na srdečně-cévní systém a působící preventivně proti vzniku některých dalších chorob. Proto je stanoveno doporučené rozmezí 2 – 3,5 mmol/l.
 • pH – je číselné vyjádření stupně kyselosti nebo zásaditosti vody (stupnice 0 – 14). Limit pro pitnou vodu je 6,5 až 9,5, ale optimální je neutrální rozmezí cca 6 až 8. Nižší hodnota pH je charakteristická pro měkkou (málo mineralizovanou, „hladovou“) vodu a bývá spojena s agresivitou vody a korozí kovů.
 • CHSK-Mn (Chemická spotřeba kyslíku) – slouží k odhadu organického znečištění. Indikuje možné znečištění pitné vody ve studni organickými látkami živočišného nebo rostlinného původu (splašky, zemědělské odpadní vody, uhynulý živočich nebo nátok povrchové vody)
 • Dusičnany – v množství jednotek mg/l jsou přirozenou součástí vod, ale jejich obsah bývá často zvýšen vlivem nadměrného používání hnojiv, netěsnících jímek, žump a septiků, apod. Jejich zdravotní riziko spočívá v tom, že se v zažívacím traktu redukují na toxické dusitany. Dusičnany mohou způsobit nedostatek kyslíku v krvi a mohou být velmi nebezpečné pro malé děti.
 • Dusitany – jsou reaktivnější formou oxidovaného dusíku než dusičnany, se kterými má však stejný původ i zdravotní rizika. Zařízení pro snížení obsahu dusičnanů a dusitanů.
 • Amonné ionty – slouží jako indikátor fekálního znečištění vody. Kombinace současné přítomnosti amonných iontů, dusitanů a vyššího obsahu organických látek (CHSK-Mn) signalizuje čerstvou kontaminaci živočišnými odpady a svědčí o nárazovém znečištění vody.
 • Chloridy – vyšší koncentrace ovlivňují nepříznivě chuť a korozní schopnost vody. Často se také pojí s vyšším obsahem sodíku (solení silnic!), který může být rizikem pro nemocné se sodíkovou dietou a jeho dlouhodobý zvýšený příjem vede ke zvýšení krevního tlaku (hypertenzi).
 • Sírany – je to významná součást přírodních vod, ale jen málo věcí je více nepříjemné, než voda ze studny, která voní jako shnilé vejce. I když je tato voda obecně bezpečná k pití, tak vyšší koncentrace mohou ovlivnit chuť vody a ve sloučenině s hořčíkem způsobit průjmy zvláště u občasných spotřebitelů. Mohou též působit technické obtíže jako usazování vodního kamene nebo korozi některých kovů.
 • Železo – jeho obsah v pitné vodě může být způsoben korozí kovového potrubí nebo se může vyskytovat jako běžná součást přírodních vod. Od koncentrace 0,3 mg/l výše může negativně ovlivnit organoleptické (senzorické) vlastnosti vody (hořká svíravá chuť, žlutavá barva, rezavý sediment). Železité bakterie mohou tvořit usazeniny v potrubí a mohou znečistit nejen oblečení a příslušenství.
 • Mangan – podobná problematika jako u železa, též častý společný výskyt – jenom místo rezavé barvy, barví hnědočerně. Mangan může také způsobit nepříjemnou chuť pitné vody. Odstranění železa a manganu je podmínkou pro nasazení technologie NaturSoft na změkčení vody.
 • Tříslovina – může způsobit žlutavou barvu vody a skvrny na příslušenství a oblečení. Obvykle je přítomnost tříslovin (tanin) ve vodě způsobena podzemní vodou prosakující velkým množstvím tlející vegetace.
 • Arsen – může způsobit vyšší riziko vzniku některých typů rakoviny.
 • Zákal – snížení průhlednosti vody vyvolané přítomností koloidních látek. Vysoký zákal tvoří vodu nepitnou z estetických důvodů, snižuje účinnost případné desinfekce a jeho náhlá změna je významným signálem kontaminace povrchovou vodou.
 • Barva – čistá voda by měla být bezbarvá. Barva je významný senzorický a indikační ukazatel jakosti vody. Barvu vody působí přítomné organické látky (z rozkladu listí, rostlin a půdní organické hmoty), dále sloučeniny kovů (např. železa, manganu nebo mědi), barevné částice planktonu či nerozpuštěných látek, vzácně i průmyslové chemikálie.
 • Chuť a pach – čistá voda nevyvolá ani chuťový, pachový vjem. Důležité pro spotřebitele k smyslovému určení vlastností vody nejen z estetických důvodů, ale i jako možné první varování na přítomnost kontaminace toxickými látkami.

Jaká jsou základní doporučení a řešení?

 • V případě domácích zařízení pro úpravu vody volte maximálně bezúdržbová zařízení bez negativního vlivu na zdraví lidí a bez negativních dopadů na životní prostředí.
 • Vyhýbejte se zařízením pro úpravu vody, které přidávají chemické látky do vody, kterou denně pijete, koupete se v ní a používáte pro oplachování a přípravu pokrmů.
 • Nezalekněte se faktu, že voda z vaší studny nebo vašeho vrtu není vhodná k pití. Také surová voda, která slouží pro přípravu vody balené nebo kterou vodárny používají pro veřejné zásobování (především z povrchových zdrojů), se musí dodatečně upravovat.

Komentáře

11. 06. 2020, 21:37:41
Jana Břízová - (odpovědět)
Prosím o radu.Máme u chaty vrt,vodu používáme jako užitkovou.Dle rozboru vody má parametry téměř pitné vody.Soused,vypouštěl do trativodu splašky ze sprchy a kuchyně a tím nám vodu znečistil.Najednou jsme začali čerpat vodu ,která pěnidla a voněla po šamponu,nebo mýdle.Na naše upozornění trativod zrušil,voda už nepění,ale vůně/zápach/ je cítit stále.Prosíme o radu,jak se zápachu zbavit.
váš email:
jméno:
text:
X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).